I 2008 ble jeg sertifisert som Master Practitioner Coach innen NLP (Nevro Linguistisk Programmering). Denne  kompetansen har jeg fått bruk for ved en rekke anledninger, både privat og på jobb. NLP Coaching er et hjelp til selvhjelp verktøy som bl.a.kan bidra til å styrke og bevisstgjøre de store og små valgene man tar i livet. Jeg har ikke jobbet med dette på hel tid, men har opplevd svært god feedback etter de samtalene jeg har hatt. Mine klienter er mennesker i alle aldre som enten har møtt veggen eller som har andre utfordringer i livet som har skapt begrensninger i deres liv. 

Ved siden av NLP har jeg også fokus pust, timing, avspenning etter som jeg har vært utøvende sanger i mange år. Jeg har også bidratt med stemmecoaching ovenfor sangere og vokalister som ønsker en større kapasitet og trygghet ved bruk av stemmen. Jeg kombinerer ofte den kunnskapen jeg har innenfor stemmebruk og min kompetanse som NLP Coach ettersom disse ofte går hånd i hånd. Jeg har hatt elever i flere år som opplever at det å bruke stemmen virker svært oppbyggende og ofte gir et løft mot en bedre psykisk helse.

Jeg er underlagt taushetsplikten og trenger du en å snakke med er det bare å ta kontakt!

 

Mail: livninamosveen@gmail.com 

Tlf: 91621964