Velkommen til min blogg om psykisk helse!

Midt i denne Corona tiden der hele vårt langstrakte land er med på en felles dugnad for å unngå at pandemien vi står ovenfor skal knekke oss helt, ja da trenger vi alle å ivareta vår psykiske helse! Mennesker mister jobbene sine, bedrifter må legges ned, artister og arrangører må avlyse sine konserter, helsepersonellet vi har jobber på spreng for å gi god helsehjelp til de utsatte og de smittede. Jeg tenker også på alle de menneskene som er i karantene og isolasjon og som ikke får se sine nærmeste selv når de må forlate livet.

Helt uavhengig av Corona krisen har jeg lenge sett frem til å skrive om arbeids- og studentmiljøer med fokus på psykisk helse. Dette med bakgrunn i at jeg har høstet en del erfaringer selv, men også lyttet til mange andres opplevelser. Jeg ønsker å ha fokus på læringsmiljø og arbeidsmiljø fordi dette er selve grunnlaget for vekst og utvikling. I tillegg finnes det forskjellige utfordringer som kan sette dette grunnlaget skikkelig på prøve som for eksempel narsisistisk ledelse som har hatt en økende tendens i vårt Samfunn i mange år. Dessverre ser vi at narsopater stadig har fått større spillerom i vårt Samfunn. Både i arbeidsmiljøer, studentmiljøer, rettsvesen, skolemiljøer for ikke å snakke om alle de sakene som kommer frem i barnevernet!!! Det kan kanskje virke rart at jeg blander dette sammen med Narsissisme eller dysfunksjonelle lidelser, men tro meg....metodene er merkbart svært like. Vi lever i et prestisje Samfunn der det virker som om vellykkethet blir målt opp mot hvor mye penger og makt du har og menneskelige hensyn må vike for dette alt for ofte.

At Norge er dømt i 9 saker for brudd på menneskerettighetene i den Europeiske Menneskerettighets Domstol er det fortsatt mange som ikke er klar over. Det at det stadig er flere saker som kommer opp der (tror 35 saker venter) er det heller ikke mange som forstår eller vil forstå. Det virker på meg som om dette blir forsøkt dysset mest mulig ned og politikere bare fortsetter å støtte opp under et barnevern som har splittet og ødelagt enormt mange familier. Reperasjonsprinsippene blir ikke fulgt og politikere lar vær å rette opp skaden som er begått. En ting er helt sikker: Hvis vi skal klare å stoppe denne utviklingen har jeg stor tro på ansvarliggjøring av straffbare handlinger i dette land uansett hvilken status de har. Det være seg dommere i vårt rettssystem, advokatene, sakkyndige, fylkesnemnden, barnevernsansatte, mellomledere, HR sjefer,  ordførere m.fl. Hva skjer i et Samfunn når ingen lenger er ansvarlige for det de gjør eller medvirker til? Har maktmisbruket i vårt Samfunn nådd så langt at åpenhet er naivt og det å skjule sine feil og mangler er det som får deg til å lykkes? Tenk når advokater er mer opptatt av å vinne saker enn å fremskaffe rettferdigheten på bordet eller at kostnadene for å kjøre en rettsak er så store at de som begår grusomme handlinger aldri blir straffet eller tatt vekk fra sin posisjon! Slik som bv kjemper til det siste for å bevare sitt navn og rykte og glemmer helt at de har en plikt til å kjempe for barnets beste!!! Tenk når alle går rundt å pusser på fasaden som til slutt viser seg å være helt råtne inni? Hvem kan vi egentlig stole på til slutt? De fleste vil ikke tro det før de får oppleve det selv og da kan det være for sent!!

Her er litt om hvem jeg er: 

Jeg er født og oppvokst i Arne Garborgs vei på Vakås i Asker, gått forbi huset til «Arne og Hulda» helt fra jeg begynte i 1.klasse på Jansløkka skole. Jeg viste tidlig interesse for sang og tok mine første sangtimer hos Gunvor Evju Lie på Hvalstad og ble etter hvert utøvende sanger innen klassisk/opera. I 1996 begynte jeg å få oppdrag som sanger og etablerte mitt enkeltmannsforetak «Live Entertainment» som senere fikk navnet L.N.M. Entertainment. Jeg tok oppdrag for store kunder som DNB, Statoil, Shell, NSB m.fl.  I tillegg fikk jeg private kunder som ønsket å gjøre en markering eller feiring til en dag som ville bli husket lenge. Etter at jeg ved flere anledninger brukte skuespilleren i meg fikk jeg mange morsomme og spenstige oppdrag. Jeg spilte roller som kveldens servitør, syngende servitør, ny markedssjef (med litt Hedmarken dialekt) og for ikke å nevne da jeg spilte «presten» på Holmsbu..! Jeg avslørte alltid med en utvalgt "sviske" som gjorde at de tilstedeværende forsto at de hadde vært vitne til et "skjult teater" med en overaskende avslutning. Foruten forskjellige konserter og arrangementer ble en av mine største oppdrag da jeg fikk være med å feire den nye ekteskapsloven på Operataket i 2008. 

Etter hvert fikk jeg også innstudert noen av sangene fra "Haugtussa" av Arne Garborg som ble tonesatt av vår store komponist Edvard Grieg. Arne Garborg var en rettferdighetskjemper på mange måter og var bl.a. opptatt av at kvinner skulle ha stemmerett. Hans kone «Hulda» var også aktiv i politikken og selve "Haugtussa" beskrev en sterk kvinne som utmerket seg utover det som ble betraktet som normalt på en tiden. Kort fortalt endte historien med at hun ble utestengt fra landsbyen og dermed levde resten av sitt liv oppe i fjellheimen...

Mitt virke som sanger kombinert med å jobbe med mennesker har vært en fantastisk kombinasjon for meg da jeg har kunnet bidra «litt ekstra» i enkelte sammenheng. Jeg husker godt en bruker som jeg kjente fra før fordi hun og mannen tidligere hadde vært på mine operakvelder på Mads og Martin i Vollen. Hun hadde sin bursdag ved et besøk og da jeg satt på «Gabrielleas sång» på min telefon og sang den for henne ble hun (og mannen) så glad!!!!! Jeg møtte hennes mann senere etter at han hadde blitt enkemann og han nevnte episoden med sangen med et stort positivt fortegn, MEN da min leder forsto at jeg gav det lille ekstra ble jeg nøye observert..

Jeg har lyst til å ta leserne med inn i min verden der mitt engasjement alltid er rettet mot psykisk helse og hvordan vårt Samfunn tar hånd om de utfordringene vi står ovenfor i dag. 

Mitt engasjement drar meg uansett i retning av å finne svar og sannheter fremfor alt! 

Begreper innen Helsefremmende arbeid.

"Salutogenese" er en teori om fysisk og psykisk helse som fokuserer på hva som fremmer god helse og gir individer økt mestring og velvære. Salutogenese ble utviklet som en motsatsteori til patologien, som vektlegger årsaker til sykdom. https://sml.snl.no/salutogenese

Eksempler: Håp, fellesskap, natur, nærhet, humor, tro, vennskap, mestring, kultur, musikk, forståelse, empati, nysjerrighet, engasjement, fysisk aktivitet, farger, velvære, søvn, ro, samarbeid, åpenhet, inkludering m.fl.

”Empowerment” eller myndiggjøring står i dag fram som en sentral politisk målsetting rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og andre med spesielle behov for hjelp, støtte og omsorg. Tilnærmingen fokuserer på tjenestebrukernes rett til innflytelse over sine tjenestetilbud og egen livssituasjon. Dette som en motpol til den etablerte tenkningen om rehabilitering og tjenestebasert omsorg , som man mener kan føre til umyndiggjøring og undertrykking av brukerne. https://www.napha.no/content/13885/Empowerment